Mathopen IL

Avtale mellom idrettene

Avtale mellom idrettene

Prinsipper for barne- og ungdomsidrett i Mathopen IL

Vedtatt av styret i Mathopen Idrettslag 21.6.2017

Bakgrunn

Mathopen ILs grupper (idrettskolen, håndball og fotball) er lojale til NIFs intensjon om at spillene bør drive allsidig idrett gjennom alle ungdomsårene. Statistikk viser at unge slutter med sin idrett i tenårene. Gjennom felles prinsipper for idrettslagets grupper, ønsker klubben å tilrettelegge for at flere unge vil fortsette med idrett også i ungdomsårene”. Klubben ønsker å etterleve Norges Idrettsforbunds veiledning til utviklingsplan for barn, hvor barn opp til 6 år skal ha lek og varierte aktiviteter som stimulerer barnas utvikling og styrker de grunnleggende bevegelsene. Idrettskolen i MIL har en sentral rolle for yngre barn til å motivere til videre utvikling og starte med idrett. Prinsippene som her er etablert skal klargjøre kjøreregler for trenere, ledere, oppmenn, foreldre og andre som er engasjert i klubben, slik at barn kan føle seg trygge på sin deltagelse i ulike idretter gjennom året.

Grunnprinsipp(er) barneidrett

MIL ønsker at barn i 6-12 års alderen har allsidighet, gjennom både idrettskolen, håndball og fotball. Et viktig prinsipp er at man kun betaler en medlemsavgift i MIL, og kan delta på en, flere eller alle de tre gruppene. Trenere og ledere i gruppene skal tilstrebe at treningstider etableres slik at barn kan delta i både i idrettskolen, håndball og fotball, og at det ikke er konflikt ved eksempelvis samtidige treningstidspunkt. Tilsvarende er det for de yngre årsklasser håndball på høst vinter og vår, mens fotball har sin sesong på våren, gjennom sommeren og på høsten. MIL ønsker at det er barnet eller spilleren selv som skal bestemme hvilken idrett som skal prioriteres. Det skal ikke legges direkte eller indirekte press på spillere fra trenere, ledere eller oppmann om å delta på den ene idretten framfor den andre.

Grunnprinsipp(er) ungdomsidrett

Prinsippene for idrett blant ungdom er at flest mulig utøvere holder på med begge idretter så lenge som mulig, og at spillere ikke føler seg presset å velge bort en av aktivitetene. Den enkelte spiller skal ha mulighet og få motivasjon for faglig utvikling for å drive på så lenge som mulig med idretten.

Konkretisering av prinsipper

Mathopen IL sitt primærtilbud for 1. klassinger er Juballong. Det er idrettskolen som organiserer det i samarbeid med fotball- og håndballgruppen. Fotball starter opp med egne treninger for denne aldersgruppen når sesongen starter på våren i 1. klasse. Håndball starter med egne treninger/lag fra 2. klasse, men gir Juballong tilbud om seriespill for 6-åringer i minihåndball. Det kan tilrettelegges for kamptilbud i håndball og fotball i cuper og serie gjennom Juballong for 1. klasse.

Samarbeid kreves

  • Treningstider inne/ ute samkjøres av håndball og fotball
  • Fotballen har primær sesong april – oktober
  • Håndballen har primær sesong september – april
  • Den idretten som er inne i sin primære sesong har «fortrinnsrett» på spilleren
  • Den idretten som ikke er i primær sesong må rådføre seg med primæridrett om muligheter ved påmelding til cuper, treningskamper, og kan ikke regne med spilleren som driver med begge idrettene. Ved påmelding av cup da den andre idretten har primær sesong skal dette kommuniseres med idretten i primær sesong for å se hvilke spillere som er tilgjengelige
  • Serie, kvalifisering og sluttspillkamper skal alltid prioriteres foran trenings- og cupkamper i begge idrettene

Treninger

Alle de tre gruppene skal etter beste evne forsøke å unngå kollisjoner under hele året m.h.t treningsdager og tider for hver årsklasse. Idrettene bør tilstrebe å ha et treningstilbud også til de spillere som velger å ha en av idrettene som sekundær idrett.

Uenighet

Dersom uenigheter oppstår, skal disse primært forsøkes løst på alderstrinnet. Dersom dette ikke fører fram skal styret kontaktes for å forsøke finne en løsning.

  •  

Breddeklubb Bergen Vest
Besøksadresse Kongsbrekkene 2, 5174 Mathopen Postadresse Postboks 4, 5810 Bergen
Telefon 55 93 68 20    
Leder Mads Arild Eidem Ansvarlig nettside Sindre Moldeklev
Ansvarlig fotball Trond Gundersen Ansvarlig håndball Ann Magrit Grip
Ansvarlig idrettsskole Svein Helge Blakstad Ansvarlig aktivitetsgruppe Gunn Knudsen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift