Aksla IL

Kriseteam

Kriseteam

 

​Vi har et eget kriseteam som skal kontaktes ved følgende situasjoner:

  • Overgrepssaker
  • Ulykker med personskader
  • Økonomisk utroskap​

Ved slike tilfeller skal først nødnummer benyttes:

BRANN              -       110
POLITI               -        112
​AMBULANSE​    -        113


​Deretter skal kontaktpersoner i klubben kontaktes:

Daglig leder:        Sindre Johannessen         Tlf.: 92 88 31 11

Styreleder:           Karl Otto Hessen              Tlf.: 40 20 09 54

Relasjon:             Sonja Sætre                      Tlf.: 98 87 69 86


Videre skal kriseteamet agere i følgende tilfeller:

  • ​Dødsfall blant klubbens medlemmer
  • ​Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. I dette ligger også mobbing og trakassering.
  • ​Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag eller uønsket oppmerksomhet fra det offentlige.

Alle henvendelser til kriseteamet behandles konfedensielt.

Ved forhold hvor kriseteamet involveres, skal det fylles ut et Meldeskjema (vedlagt). Dette gir grunnlag for videre oppfølging i hvert tilfelle.
Varslere (de som melder fra om forholdet) skal holdes underrettet om hvordan saken blir behandlet av klubben. Varselmottaker skal underrette klubbens ledelse.
Varsler skal også informeres om at alvorlige forhold umiddelbart også må meldes til politiet.


Helsestasjon og helsesøster i området:
Det gjøres oppmerksom på at Sentrum helsestasjon er tilgjengelig for barn og unge som bor i vårt område.
Ta kontakt pr telefon: 70 16 43 20 – her blir dere henvist til det helsepersonalet som har ansvaret for gjeldende barn.

Det finnes også helsesøster ved Hatlane skole. Elever/ foresatte kan ta kontakt her dersom de har spørsmål.
Telefon: 70 16 26 59 eller 94 52 57 75.


Aksla IL har flere grunnleggende kjøreregler for å bevare tryggheten i klubben - disse er oppsummert i vedlegget "Aksla ILs Kriseteam".
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift