Mathopen IL

Utdanning

Utdanning

BARNEFOTBALL (6-12):  

  • 1 trener per lag med minimum barnefotballkvelden
  • 1 trener per årskull med minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren 

UNGDOMSFOTBALL (13-19): 

  • 1 trener per lag med ungdomsfotballkvelden 
  • 1 trener per årskull med NFF Grasrottreneren   

NFFs to introduksjonskurs, barnefotballkvelden og ungdomsfotballkvelden er lavterskeltilbud med formål om å gi et minimum av fotballfaglig innsikt. Kursene er på fire timer: to timer teori og to timer praksis.

For påmelding til kurs ta kontakt med representant i styret.

Breddeklubb Bergen Vest
Besøksadresse Kongsbrekkene 2, 5174 Mathopen Postadresse Postboks 4, 5810 Bergen
Telefon 55 93 68 20    
Leder Mads Arild Eidem Ansvarlig nettside Sindre Moldeklev
Ansvarlig fotball Trond Gundersen Ansvarlig håndball Ann Magrit Grip
Ansvarlig idrettsskole Svein Helge Blakstad Ansvarlig aktivitetsgruppe Gunn Knudsen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift