IF Kilkameratene

Politiattester

Politiattester

Ny ordning for politiattest

Ordningen for politiattester forenkles, og nå skal hvert individ søke elektronisk og idrettslagene skal bekrefte behovet.
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/  

Det nye er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for attesten på eget skjema, gi dette til søkeren, og at søkeren deretter selv skal søke om attest.
Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på nettet, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Hva skal klubben gjøre?

1.      Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf 
Bruk signert vedlegg for Kilkam, søker fyller inn navn og fødselsnummer. Vedlegget finner du til høyre i bildet

I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

2.      Klubben gir utfylt skjema til søkeren (vedlegg til høyre i bildet)

3.      Registrerer fremvist politiattest i sitt system.

Hva skal søkeren gjøre?

  1. Logge seg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)
  3. Laste opp en bekreftelse av formål som en fått fra idrettslage (bruk vedlegget til høyre i bildet, men husk å fyll inn ditt navn og fødselsnummer)
  4. Vente på svar
  5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig. (Morten Opsal, morten@kilkam.no)

 

Mere detaljert informasjon finnes på politiets nettsider: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/ 

IF Kilkameratene - stiftet 1938

Postadresse: Postboks 3 9415 Harstad

Besøksadresse: Kilkamveien 103, 9415 Harstad

 

Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nye nettsider sendes til lars.lian@kilkam.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift