Forsiden på "Oppryksbladet" fra 1921

Innkalling til Årsmøte i Vålerengens Idrettsforening.

Årsmøtet finner sted onsdag 20. mars 2019 kl. 1800 i Brakka på Valle.

OPPNEVNELSE AV HISTORIEGRUPPE - 6. FEBRUAR 2019

HISTORIEN GJØR EN KLUBB TIL NOE MER ENN BARE ET PRODUKT AV SAMTIDEN. Vålerengens Idrettsforening har etter 106 år oppnevnt en historiegruppe under VIF. Organisatorisk legges den under hovedforeningens styre. Oppnevnte medlemmer er Bjørn Arild Gjerdalen, Jarle Teigøy og Svein Østreng (styrets representant).