Sportslig plan

Nye sportslig plan for 2019-2022 ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.04.19.

Cup helg for Veldre håndball

Nytt styre 2019/2020

Vi ønsker ny kompetanse velkommen i styret og øvrige verv. .

Klubbhåndbok

Klubbhåndboka skal gi informasjon om Veldre håndball og være en manual for hva som gjelder internt i klubben. Klubbhåndboka er laget av styret med utgangspunkt i mal fra Håndballforbundet og med innspill fra hele klubben. Håndboka skal formidle Veldre håndball sin kultur og gi en oversikt over hvem som gjør hva og når. Se årshjul som er eget vedlegg.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift