Årsmøte 2019

Det blir årsmøte tirsdag 26.mars kl 19:00. Saker til årsmøte som skal behandles må være styret ihende 14 dager før møtedato.