Fana IL Fotball godkjent som Kvalitetsklubb

Fana IL Fotball er tildelt statusen som NFF Kvalitetsklubb nivå 1.

Som første klubb i Hordaland Fotballkrets er Fana IL Fotball godkjent som NFF Kvalitetsklubb på nivå 1. Dette innebærer at vi oppfyller en rekke kriterier som annerkjenner god kvalitet i klubben. Norges Fotballforbund ønsker gjennom Kvalitetsklubb-prosjektet å stimulere til god klubbutvikling og påfyll av kompetanse i alle sentrale roller i en fotballklubb. Gode strukturerte klubber skaper sportslig utvikling, stimulerer til mer frivillighet og gir kompetanse og trygghet i den rollen hver enkelt skal utøve.

Totalt har Fana IL Fotball fått oppfylt 18 hovedkriterier innenfor områdene aktivitet, organisasjon, kompetanse samt samfunns- og verdiarbeid. Kriteriene bygger videre på bygger videre på "klubben som sjef"-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klar struktur. NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet. Ambisjonen er dermed at Kvalitetsklubb-prosjektet blir et system som vil være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene i Norge. Tanken er at god aktivitet på feltet krever en strukturert administrasjon med klar retning på verdier og sport.

"Klubber som når nivå 1 er sterke breddeklubber som setter premissene for det som skjer på treningsfeltet. Klubben er sjef!" - Norges Fotballforbund.

Fana IL Fotball vil i denne sammenheng takke alle involverte som sørger for at klubben presterer både på og utenfor banen. En ekstra hyllest til Elling Sundberg som har ledet oss gjennom den prossessen for å bli tildelt status som NFF Kvalitetsklubb nivå 1.

>> NFF Kvalitetsklubb (Norges Fotballforbund)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift