Olsvik IL er blitt Kvalitestklubb

Det var fult hus og stor stemning da Olsvik IL onsdag 9 mai feiret at klubben nå er klassifisert som Kvalitetsklubb nivå 1. Mer enn 140 stolte ledere, trenere, spillere og foreldre deltok på den store festen. 

Markeringen ble åpnet av nestleder Oddvar Vabø som ønsker velkommen og informerte om programmet for kvelden. Deretter ga han ordet til Helga og Terje Hauge som holdt en flott presentasjon og fortalte om Olsviks historie fra klubben ble opprettet for femten år siden og frem til i dag. Terje og Helga fortalte blant annet hvilken viktig betydning klubben har hatt for nærmiljøet i Olsvik og at tydelige verdier alltid har vært dypt forankret i aktiviteten. 

http://www.fotball.no/Documents/Kretser/Hordaland/Kvalitetsklubb/HelgaOgTerje_OlsvikIL.jpeg

Helga og Terje Hauge fortalte om Olsviks 15 årige historie til over 140 fremmøtte.

 

Nestleder i styret i HFK, Rita Helleseth, informerte så tilhørerne om kvalitetsklubb arbeidet i NFF og om hvilken viktige betydning det har for spillere, trenere, foreldre og ledere at Olsvik IL nå er en Kvalitetsklubb nivå 1. Hun gratulerte klubben med klassifiseringen og informerte om at Olsvik er den første klubben i Bergen Vest og den femte klubben i HFK som nå med stolthet kan kalle seg Kvalitetsklubb i henhold til NFF standard.  

Helleseth ga så ordet til Klubbutvikler i HFK, Stig Blindheim, som har vært veileder for Olsvik IL i kvalitetsklubb-prosessen. Stig Blindheim fremhevet det gode og omfattende arbeidet som er gjort av styret og nøkkelpersoner siden prosessen startet opp i september 2014.  Videre understreket han at klubben nå har en god og detaljert klubbhåndbok som beskriver driften av klubben og en tydelig sportsplan som legger premissene for all aktiviteten på feltet. Blindheim trakk videre frem økt kompetanse på trener- og ledersiden som viktig.

- Det faktum at klubben nå har et stort antall trenere som har gjennomført ulike kurs i trenerutdanningen vil gi enda bedre kvalitet på aktiviteten på feltet, sa Blindheim. Han nevnte videre at klubben har gjennomført egne barnefotball- og ungdomsfotball kvelder som et tydelig tegn på ønske om å øke kompetanse på trenersiden i Olsvik IL.

Etter de nevnte innleggene var deltakerne veldig klare (spesielt de unge) for en velfortjent pause. Etter å ha fått i seg litt tørt og vått var det klart for kveldens musikalske underholdning. Duoen "Guttene" underholdt med stort engasjement og bidro til å gjøre dette til en flott og minnerik kveld for deltakerne!

Etter dette sto trekking av premier på programmet og det var mange glade vinnere blant deltakerne.

Klubbleder Geir Olav Wangen holdt avslutningsvis et flott innlegg der han både snakket litt om prosessen med å bli en NFF kvalitetsklubb og veien videre for klubben. Han nevnte blant annet at klubben også venter på at Kvalitetsklubb nivå 2 skal «rulles» ut og at man vil se på om det er mulig at Olsvik også kan nå dette nivået. - Vi er jo så godt i gang nå at nå vi kan jo ikke stoppe, sa Wangen.

http://www.fotball.no/Documents/Kretser/Hordaland/Kvalitetsklubb/Stig_Rita_OlsvikIL.jpeg

Arrangementet ble avsluttet med en flott markering der Rita Helleseth overrakte diplom,
skilt og flagg som et synlig bevis på at Olsvik IL nå er en Kvalitetsklubb Nivå 1
i henhold til NFF standard. 

HFK gratulerer ledere, trenere, spillere og foreldre i Olsvik IL og ønsker lykke til i arbeidet videre!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift