Satsing på trenerkompetanse i FGI Fotball

Som et ledd i klubbutvikling og et steg på vei til å bli Kvalitetsklubb i NFF tilbys nå flere interessante kurs på Knudamyra våren 2016

FGI fotball har i sin målsetting for 2016 mål om å bli bedre på trener- og spillerutvikling spesielt i barnefotballen. Vi har vært heldige og fått svært kompetente foredragsholdere tilkurs som avholdes på Knudamyra. Interesserte bes holde av følgende uker allerede

  • NFF C-lisens (barne- og ungdomsfotball) Delkurs 1 - Uke 8 (Instruktør Kjetil Stensland)
  • NFF C-lisens (barne- og ungdomsfotball) Delkurs 2 - Uke 9 eller 10 (Instruktør Geir Herrem)
  • Klubbdommer - Uke 11
  • Barnefotballkvelden - 13.april

Alle disse kursene gir verdifull kompetanse som er anvendelig på treningsfeltet hver uke. 

FGI er i sluttfasen i en prosess som skal gjøre oss til Kvalitetsklubb i NFF. Minstekravene i barnefotballen (5-12 år) er at alle trenere skal ha minimum Barnefotballkvelden, mens minst én trener per årskull skal ha minst ett delkurs på C-lisens. Kravene i FGI Fotball sin sportsplan gjenspeiler også dette. I ungdomsfotballen (13-19 år) er kravene noe mer omfattende.

FGI Fotball kommer tilbake med mer detaljer når de foreligger.

Forhåndspåmelding til kursansvarlig Anne Brun på epost anne.merete.brun@lyse.net

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift