Olsvik IL tildelt NFF Hordalands klubbstipend

KLUBBSTIPEND: leder i Olsvik IL Geir Olav Wangen (t.v) mottok på vegne av Olsvik IL kretsens klubbstipend for 2015. Her avbildet sammen med daglig leder i NFF Hordaland, Knut Berge. | Foto: Jan Otto Solberg

I statuttene for tildeling av klubbstipendet heter det: 

"NFF Hordalands klubbstipend tildeles breddeklubb som jobber godt over tid i sitt nærmiljø, gjennom å legge forholdene til rette slik at alle som ønsker å spille fotball har et tilbud i klubben.

Ung klubb med god utvikling
I motitavsjon for årets tildeling ble følgende trukket frem: 

" Olsvik IL ble stiftet den 8.mai 2000, med ønske om å gi et godt idretts- og fotballtilbud til barn og ungdom i nærmiljøet. Idrettslaget har hatt en meget fin utvikling gjennom snart 16 år og engasjerer nå fotballspillere i alle aldersgrupper. I 2015 sesongen hadde de 29 lag påmeldte i seriesystemet, fra de yngste i 6-7 årsklassen og opp til de eldste i old boys/veteran klassen.

Olsvik IL har i alle år fremstått som en meget verdisterk klubb, med fokus på å være åpen og inkluderende og på å ivareta alle på en best mulig måte. Dette uavhengig av den enkelte spillers ambisjonsnivå. Flest mulig – lengst mulig – og på en best mulig måte ligger naturlig som en verdi i idrettslaget grunnmur.

Når det gjelder inkludering av flerkulturelle fremstår Olsvik IL på en forbilledlig måte. Ikke bare ved å være åpen og imøtekommende for de som oppsøker idrettslaget, men også ved selv å ta initiativ for å søke å inkludere denne målgruppen på en god måte, både i aktiviteten og nærmiljøet.

Olsvik IL har over lang tid vært opptatt av å styrke klubborganseringen og aktiviteten, og deltar hyppig på kretsens kurs og impulssamlinger for trenere, ledere og dommere. Klubben var èn av de første til å søke opptak da det første nivået i NFF Kvalitetsklubbsystem ble lansert våren 2014. Dette arbeidet ble gjennomført på en særdeles strukturert og god måte, og bidro til at Olsvik IL var blant kretsens første klubber som ble sertifisert på nivå 1 våren 2015."

NFF Hordaland gratulerer Olsvik IL med årets klubbstipend som er på 10.000,-.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift