Innkalling til årsmøte i HUK onsdag 21. mars

Onsdag 21. mars klokken 19.00 avholdes HUKs årsmøte på Bygdøhus. Alle medlemmer over 15 har stemmerett.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Foreldre av barn som er medlemmer i HUK kan ikke stemme på barnas vegne. Derimot gir støttemedlemskap stemmerett. 

 
 
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsberetning
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Fastsette medlemskontingent (styrets forslag: 500 kroner pr. medlem)
7. Vedta idrettslagets budsjett
8. Valg av styre
9. Valg av revisorer
10. Valg av valgkomité
11. Eventuelle innkomne forslag
 
Vi håper på godt fremmøte. 
 
Hilsen Styret i HUK
 
Dokumentasjon ettersendes

Våre treningssponsorer

Grasrotandelen

 
Støtt HUK - klikk logo

20% rabatt på maling og du støtter Huk

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift