Årsmøtet i Husøy og Foynland IF avholdes Mandag 27.mars kl 19:00

Sted : Klubbhuset

Agenda

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap

6. Behandle forslag og saker.                                                                                                                                                

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer og  varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. To revisorer.
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Våre HOVEDSPONSORER;

Sosiale medier

Gi oss din GRASROT andel!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift