Åpent brev til alle foreldre I Ellingsøy Idrettslag.

Skal vi ha ett idrettslag der kun barn er medlemmer ?

Jeg er inne i mine siste uker som leder av ett flott idrettslag, god økonomi, gode anlegg og fint klubbhus. Vi drifter en flott hall og har masse aktivitet hele året.

Klubben er medlem av Norges idrettsforbund, og vi følger deres retningslinjer og lover.

Som ett resultat av dette, endret vi familiekontingent til enkeltmedlemskap. (dette er vi pålagt av NIF).

Kun medlemmer kan ha verv i klubben, styreverv, være trenere og oppmenn etc.   Det er viktig å si at ingen vil bli valgt inn i noe som en ikke vil eller har lyst til.

Dugnader kan en bli innkalt til som foreldre, enten man er medlem eller ikke.

I 2016 betalte en familie 1000 kr i familiemedlemskap og enkeltmedlemmer betalte 300 kr.

I 2017 endret vi dette til 250 kr pr medlem. (snitt 4 medlemmer pr husstand)

Disse pengene, sammen med sponsorkroner blir fordelt ned på avdelingene.

Ingen i administrasjonen i Ellingsøy Idrettslag har godtgjørelse for det arbeidet de utfører, heller en kostnad. Men vi utfører arbeidet fordi vi synes dette er kjekt og flere av oss har også barn som er aktive.

Overføringer som vi får fra det offentlige går på antall medlemmer.  Tidligere registrerte vi mor og far sammen med barna.

Avdelingene sine regnskap blir balansert med «Aktivgebyr»   

Vi ser nå en tendens til at foreldre melder seg ut, sikkert mange grunner til dette.

Men det er ingen penger å spare på dette, heller motsatt.  Klubben mister kontingent inntekt, vi mister overføringer fra det offentlige. OG DA MÅ VI LEGGE PÅ AKTIVGEBYRET TILSVARENDE.  

Ellingsøy Idrettslag er en billig klubb å være medlem av, vi er flinke til å få inn alternative inntekter via sponsorer og dugnader.

Jeg håper inderlig at dere foreldre vil være medlemmer av klubben vår og at vi ikke må ta drastiske valg på kommende årsmøte, som å innføre administrasjonsgebyr eller lignende for å få penger inn til å drifte klubben.

Er dere ikke enige i de prioriteringer vi i styret/arbeidsutvalget  utfører  så gi beskjed.   Klubben fungerer kun når vi får korrigeringer og tilbakemeldinger.  Melder du deg ut…har du ingen ting å si i klubbregi, og du/dere vil betale det samme…kanskje mere pga at vi mister overføringer.

Meld dere inn i klubben, få med tanter, onkler besteforeldre…jo flere vi er jo billigere blir det.

Jon Eikrem

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift