Innkalling Årsmøte

Vi avholder årsmøte i våre lokaler på Vestbytorget onsdag 14. mars 2018 kl 19:30

Årsmøte

Vestby Kampsportklubb

Vi avholder årsmøte i våre lokaler på Vestbytorget onsdag 14. mars 2018 kl 19:30

Valg av styre og fastsetting av årskontigent er faste poster.

Andre saker til behandling kan leveres inn på trening senest onsdag 28. februar.

Alle som har betalt årskontigent for 2018 og er over 15 år har stemmerett ved årsmøtet.

For styret:

Arild Knudsen

Styreleder

Vel møtt!

ÅRSMØTE VESTBY KAMSPORTKLUBB 2018

SAKLSLISTE

1: Godkjenning av stemmeberettige

2: Godkjenning av innkalling

3: Godkjenning av saksliste

4: Valg av ordstyrer

5: Valg av referent

6: Valg av to medlemmer til å signere protokollen

7: Årsberetning

8: Regnskap

9: Behandling av innkomne saker

10: Fastsetting av medlemskontigent for 2019

11: Fastsetting av treningsavgift for 2019

12: Vedtak budsjett

13: Valg

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift