Grethe Fadnes Hansen tildelt NFFs honorære lederstipend 2017

Ifm NFF Hordaland sitt ledermøte 16.02 på Thon Hotel Kokstad ble Grethe Fadnes Hansen tildelt Norges Fotballforbund honorære lederstipend.

 

Norges Fotballforunds Honorære lederstipend

 

Dette stipendet deles ut til personer som har bidratt med lang og tro tjeneste for klubb og/eller forbund og krets.

 

Grete Fadnes Hansen – IL Solid

Stipendmottakeren kom inn i sin klubb da hennes eldste datter begynte å spille fotball mot slutten av 1990-tallet. Har var hun med som engasjert trener og lagleder for henne, og søsken som også kom til og ville spille fotball etter hvert, til disse var godt opp i tenårene.

Parallelt med oppgaver rundt selve aktiviteten engasjerte hun seg raskt som tillitsvalgt, der hun først tok på seg vervet som ungdomsleder, et verv hun har hatt sammehengende siden, og deretter verv som nestleder i fotballgruppen, Fair Play ansvarlig, utdanningskontakt og styremedlem i hovedlaget. 

I klubben har hun vært opptatt av at alle skal oppleve gleden ved å spille fotball, eller ‘Rein Glede’ som er klubbens motto. Hun har vært et meget godt forbilde som tillitsvalgt og leder, der hun gjennom etablerting av gode møteplasser, turer og med et smittende engasjement har evnet å få mange til å ta tak som tillitsvalgte og til å gledes over å få ta del i ledelse av klubben.

Hun stod sentralt da klubben i 2007 søkte NFF om å få bli en av arrangørene og ambassødørene for ‘Bend It Cup’. Her har hun siden oppstarten vært en sentral leder og bidratt til at dette har blitt en meget velrennomert og godt drevet turnering, med god  deltakelse og et stort frivilligkorps i sving.

I tillegg til engasjement i egen klubb, har hun også vist et sterkt engasjement for å få på plass et godt samarbeid mellom klubbene i sin sone. Her har hun i en årrekke vært en driver for at det inviteres til sonemøter for ledere fra de ulike klubbene, der man kan motta informasjon og på en god måte drøfte felles anliggender for sonen. Hun har gjennom årene tatt initiativ til mange kurs og impulssamlinger i sonen for både spillere, trenere og ledere. Her har det vært helt naturlig for henne å invitere både fotballproffer, landslagstrenere og fotballpresidenter ned til Sunnhordland.

Hun har videre lagt ned en meget solid innsats som frivillig i fotballkretsens arbeid, der hun gjennom de siste rundt 15 årene har vært medlem i komitèer rettet mot arbeid med klubbutvikling, lederutvikling og Fair play. Hun har også i en årrekke vært medlem i kretsens valgkomitè. Hun har gjort seg meget positivt bemerket med sitt smittende engasjement og store kunnskaper om klubb- og lederrrollen – blant annet som instruktør og veileder på kretsens lederkurs, lederprogram for unge og som ambassadør og veileder i arbeid med NFF Kvalitetsklubb.

Hun ble under markering av 70 årsjubileet til IL Solid i 2015 tildelt æresmedlemskap, for sin langvarige innsats, engasjement og rolle som et godt forbilde i klubben.


Vi gratulerer Grete Fadnes Hansen fra IL Solid som en verdig og fortjent mottaker av NFFs honorære lederstipend, som er på kr 2.500,-.

 

 

Samarbeidspartnere

Støtt ILSolid

Her er link til Idrettsfrukt

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift