Samarbeid mellom Kvernbit og Nordre Holsnøy

Etter å ha jobbet med hvordan vi skal samarbeide er her en status på hva klubbene er enig om

Som sikkert mange har fått med seg har Nordre Holsnøy og Kvernbit sett sammen på ulike måter klubbene kan samarbeide enda tettere på. Klubbene har satt ned en felles styringsgruppe som underveis i sitt arbeid har fått innspill fra NFF Hordaland og andre idrettslag som har arbeidet med det samme. 
 
Innad i styringsgruppen har det vært satt ned en arbeidsgruppe som har hatt i oppgave å utrede de ulike samarbeidsmodellene som har blitt sett på som aktuelle. Eksempler på modeller arbeidsgruppen har sett på er full sammenslåing av idrettslagene, felles fotballklubb og overføring av fotballspillere fra det ene til det andre idrettslaget. Grunnen til at de fleste modeller bare inneholder samarbeid rundt fotballaktiviteten i klubbene er at det er her vi har hatt mest utfordring rundt frafall i ungdomsårene, og dette er den største idretten begge idrettslagene tilbyr i sine lag.  
 
Arbeidsgruppen som ble satt ned gjorde en veldig god jobb med å se på de ulike modellene og kom med sin anbefaling til styringsgruppen i et møte mellom klubbene 31.januar. 
 
Ut i fra hva klubbene ønsket å oppnå med dette samarbeidet har nå utfallet blitt at vi ønsker å samarbeid videre på samme måte som vi har gjort veldig bra i mange år allerede. Dvs. samarbeidslag i ungdomsklassene i fotball. 
 
Klubbene med Kvernbit i spissen, og med støtte fra andre idrettslag i Hordaland, har også jobbet frem et forslag til endring av breddereglementet. Dette forslaget går ut på at det av flere gode grunner bør være åpning for at idrettslag skal kunne ha mer enn ett samarbeidslag pr. årsklasse i fotballen. Dette har vi blant annet fått lov til å presentere for NFF. Vi håper at dette kan bli en realitet slik at det i fremtiden blir enda enklere å ha samarbeidslag, og at disse lagene får enda mer forutsigbarhet i forkant av hver sesong. 
 
Vi vil ønske alle våre medlemmer lykke til med årets sesong, og ser frem til videre godt samarbeid mellom Nordre Holsnøy og Kvernbit. 
 
Sportslig hilsen 
Gina Blomberg og Anders Olav Dale
Styreledere i hhv. Kvernbit og Nordre Holsnøy
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift