Årsmøte 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Rival. Årsmøtet avholdes den 15.mars 2018 kl 1800 på Nordsjø kontorpark.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1.mars 2018 til postboks 301, 5501 Haugesund, postkasse ve klubbrom eller på mail til: rival@amail.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

 

     Støtt Rival... 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift