Årsmøte

Årsmøte for ÅIL onsdag kl. 18:00 21. mars 2 etg. Åkrahallen.

Agenda:
1. Godkjenning av de som har stemmerett (Må vært medlem i 1 måned)
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av sakslisten
4. Valg av dirigent
5. Valg av referent
6. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
7. Årsrapporter fra hovedstyret og avdelinger
8.Godkjenning av regnskap 2017
9. Medlemskontigent 2018
10. Innkommende forslag:
a)Utmerkelser, statuetter, hederstegn og æresbevisninger
11. Budsjett 2018
12. Avvikling av friidretts-avdelingen
13. Klubbhåndbok ÅIL
14. Valg 2018
15. Utdeling av diplomer
16. Avslutning

Enkel servering.
Velkommen.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift