Oppstart fotball for skolestartere

Grønnåsen Idrettslag skal starte opp fotballag for gutter og jenter som begynner på skolen til høsten. Erfaringsvis er det lurt å etablere lagene før sommeren, da det skjer mye når skolen starter, og det kan være vanskeligere å komme i gang.

Oppstartstrening og foreldremøte
Vi legger opp til en oppstartstrening, hvor de kommende fotballspillerne deltar på en organisert fotballtrening, og etter hvert samler vi foreldrene og gjennomfører et oppstartsmøte, men ungene spiller ball. På møtet blir Grønnåsen IL representert, og vi prøver å få etablert lag, men de rollene som trengs rundt laget. Treningstidspunkt for lagene er så langt satt til onsdager 17-18 på Grønnåsen kunstgress.

Grønnåsen skole, gymsalen - Tirsdag 8. mai, kl.17-18
Velkommen!

Avhengig av foreldreinnsats

Grønnåsen idrettslag er et foreldredrevet idrettslag i alle ledd, og for å klare å etablere tilbudene rundt ungene, så er vi avhengige av foreldrenes innsats og involvering.

For at lagene våre i Grønnåsen IL skal fungere optimalt, så er det noen roller som må fylles rundt lagene.

Treneren, én eller flere som er den som driver treningsarbeidet i laget. Erfaring er heller ikke noe krav, for tilbud om trenerkurs vil man få, i tillegg til å kunne støtte seg på andre trenere i klubben.

Laglederen er den som organiserer ting rundt laget, som ajourførte lagslister, påmeldinger til cup og serie, ha litt oversikt over laget.

Den økonomiansvarlige er den som tar for seg lagets økonomi og disponerer av lagets egen konto, som opprettes av idrettslaget.

...i tillegg er det flott med en engasjert foreldregruppe rundt barna!©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift