Lisenskategori III

Grønn sone.

 

Grønn sone

Stjørdals-Blink Fotball er etter opprykket til Postnordligaen underlagt Norges Fotballforbunds lisenskategorisering. Ved hver rapportering vil klubben bli kategorisert i det finansielle oppfølgingssystemet ut ifra gitte måleparametere gjennom finansielt oppfølgingssystem (lisenskriterium.) 
Lisenssøkers/lisensinnehavers finansielle posisjon skal klassifiseres til kategori II (totalscore opp til 130) eller III (totalscore 130 og over). Dersom lisenssøkers/ lisensinnehavers finansielle posisjon blir klassifisert til kategori I (under totalscore 65), skal Klubblisensnemnda, i henhold til Klubblisensreglementet pålegge klubben å etablere en handlingsplan for godkjennelse av Klubblisensnemnda.

Dette er også omtalt ofte som rød, gul og grønn sone. Stjørdals-Blink Fotball er gitt score på 186. 
Blant punktene man bedømmes innenfor er infrastuktur, trenerkompetanse, totalkapitalrentabilitet, resultat før skatt, personalkostratio, arbeidskapital i % av omsetning, likviditetsgrad, egenkapitalandel.

En score på 186 er godt innenfor øverste (grønn) kategori. NFF vil komme med en generell uttalelse om økonomien i PostNord-ligaen i løpet av mai, hvor også kategorisering av enkeltklubbene vil bli kommunisert. Dette skjer også jevnlig for klubbene i landets to øverste ligaer.

Sosiale medier

@blinkfotball

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift