Ekstra fotballtilbud for de ivrige spillerne.

Noen spillere er fornøyde med å trene en eller to ganger i uken, mens andre ønsker å trene hver dag. FIL er opptatt av å se individet, og gi tilbud til alle. Derfor arrangeres ivrigtreninger for spillere som ønsker mer trening. For påmelding og informasjon les hele saken :)

IVRIGTRENING FIL              

 

I 2019 ønsker FIL å fortsette med å tilby et ekstratilbud til jenter og gutter som ønsker å utvikle seg som fotballspillere i alderen ca. 7-12 år.

All forskning på barn og unges aktiviteter tilsier at hvis du trener en gang i uken så er du sosial med aktiviteten, hvis du trener 2 ganger i uken blir du litt bedre, mens trener du 3 ganger i uken så får du god utvikling. NFF anbefaler sterkt at klubbene tilbyr ekstra treninger og treninger på tvers av alderstrinn til spillere som ønsker utvikling.

Vi har derfor i flere år gjennomført ekstratreninger (ivrigtreninger), stort sett på fredager, for alle som ønsker dette. Her har vi bygget opp en motivert treningsgruppe bestående av lærevillige og engasjerte spillere på tvers av årskull, kjønn og lagtilhørighet. Denne gruppen ønsker vi å utvikle videre og i tillegg ønsker vi å ha med nye spillere.

Treningene vil ha fokus på utvikling av individuelle ferdigheter som teknikk, taktikk og motorikk, i tillegg til mye fotballspilling.

I tillegg  til en trening i uken så ønsker vi også på sikt å gi gruppen et kamptilbud i form av egne helgesamlinger/cuper hvor vi besøker en annen klubb i regionen.


Treningstider og sted styres med Spond. Derfor må alle som ønsker at barna skal delta på dette tilbudet melde seg på HER (via Superinvite). På den måten kan vi enkelt kommunisere med barn/foresatte på tvers av plattformer.

NB! Det er ikke slik at barna må være med hver gang, men vi vil bruke Spond for å ha kontroll på hvem som kommer slik at vi har mulighet til å lage best mulig sportslig opplegg.

 


Det forventes at spiller viser stor treningsvilje og iver. Spiller må være glad i å spille fotball og like å “være på løkka”. Det stilles tydelige krav til utøveren i form av punktlighet, oppførsel og konsentrasjon. Det understrekes at det forventes at man oppfører seg motivert, er høflig og positiv overfor trenere og andre spillere.

Ivrigtreningen vil favne om mange utøvere. Disse har forskjellig alder og nivå. Jevnbyrdighetsprinsippet er svært viktig, og treningsgruppen vil bli delt opp etter nivå. Samtidig så skal utøverne få et diffrensiert tilbud, så det vil ikke alltid være de samme som trener sammen. 


Priser:
Pr. i dag er dette et sporadisk tilbud, og frem til vi kan tilby dette fast hver uke så ønsker vi å tilby dette gratis til våre medlemmer i FIL i 2019 - Hvis/når dette blir et fast tilbud vil vi vurdere egen treningsavgift på denne gruppen også.

 

Påmelding skjer til via Superinvite slik at vi får all data på plass, eventuelt kan dere sende en e-post til filfstyre@gmail.com med følgende informasjon:

 

Påmelding ivrigtrening

Barnets navn og årsklasse

Foresatt 1 e-post og tlf

Foresatt 2 e-post og tlf


Her finn du lista over
alle kontaktpersonar i FILFølg oss!

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift