Aktivitetslederkurs barneidrett

Alle trenere for allidretten får tilbud om aktivitetslederkurs for barneidrett i regi av idrettskretsen. Kurset gjennomføres i Charlottenlundhallen over tre kvelder.

Målet med kurset er å tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør en i stand til å tilrettelegge og gjennomføre god og hensiktsmessig trening for barn. Det er både praktiske og teoretiske økter alle kvelder.

Kurset gir en god forståelse av det spesifikke med å trene barn, hvor tema som trenerrollen og barneidrettens verdier blir grundig behandlet. I tillegg får man massevis av idéer til leiker, stafetter, øvelser og aktiviteter som gir mestringsopplevelser og fremmer barns motoriske utvikling og bevegelsesglede!

Målgruppe:

Aktivitetsledere/trenere og foreldre i allidrett/idrettsskoler/særidretter som arbeider med barn 5-10 år, skole- og SFO-ansatte, andre interesserte

Kurskvelder:

Onsdag 5. september

Onsdag 12. september

Onsdag 19. september

ALLE DAGER FRA KL 18-22

Meld gjerne din interesse til rilallidrett@gmail.com 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift