AKADMEIET - Stord Fotball Fritidsordning

AKADEMIET - Stord Fotball Fritidsordning

Tilbodet er retta mot born i 1-4 klasse på skulane LEIRVIK - HYSTAD - LANGELAND - ROMMETVEIT

Me legg vekt på aktive ettermiddagar med ulike aktivitetar ; fotball, aktivitetar i gymsal/hall, turar i skog, vinteraktivitetar i vinterhalvåret m.m

TRYGGLEIK+MEISTRING=TRIVSEL

Plassar og Prisar:

100%: (5 dagar per veke) 12 plassar
kr 2200,- per månad

60%(3dagar, TYS-TORS-Valfri dag)
Kr 1.600,- per månad

40% - TYSDAG OG FREDAG (Desse dagane er låste)
kr 1.200 per månad.

20% -1 dag TYSDAG ELLER FREDAG (gjeld frå hausten 2019)
kr 700,- per månad


Deltakarane på Stord Fotball Fritidsordning får servert eit måltid med frukt kvar dag.

Fritidsordninga følgjer skuleruta i Stord Kommune

Påmeldingsfrist for hausten 2019:

Det er ikkje satt noko frist - men som de ser har me berre 32 plassar totalt- og første mann til mølla får plass.


PÅMELDINGSLENK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_c0cgiZmiQkz-huUd6hEkrbLoTeNt_onjoOvXZmIzKcYlUQ/viewform

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Robin Øvrevik 97132355 robin@stordfotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift