- Sponser for å styrke Avaldsnesbygda

- Vi ønsker å være med å stimulere barne-. og ungdomsarbeidet i Avaldsnesbygda, og gi barna trygge og gode oppvekstvilkår. Jeg synes vi har et ansvar, og en forpliktelse, til å være med å bygge det lokalsamfunnet vi selv er en del av. Vi er en stolt og fornøyd samarbeidspartner med Avaldsnes. Det sier daglig leder av Rico Gruppen Nils Olaf Osnes

-Det er viktig for oss i Rico Gruppen å være en samarbeidspartner for Avaldsnes Idrettslag. Ikke bare fordi vi støtter klubben økonomisk, men like mye fordi vi er med på å bygge begeistring og skape entusiasme i Avaldsnes-bygda, mener Osnes. Rico Gruppen sponser både ungdomsavdelingen og toppsatsingen på damelaget i Avaldsnes.

- Vi ser sponsoratet som en viktig investering. Sponsorlauget er for oss en viktig nettverksarena til å komme i kontakt med andre bedrifter, sikre oss nye forretningsforbindelser og nye kunder. Sponsorlauget er med på å gi oss økt handel og vandel, sier Osnes, og legger til: - Desto flere bedrifter som blir med som sponsorer, desto lettere er det å få til et stabilt topplag på damesiden. Det er en vinn-vinn situasjon.

- Samarbeidet med Avaldsnes gir oss også en egenverdi – en stolthet og tilfredshet hvor vi er med på å bygge det lokalsamfunnet som vi selv er en del av. Som samfunnsaktør er det viktig for oss å ta et sosialt ansvar for sunne verdier, noe vi gjør gjennom vårt sponsorengasjement, fastslår Osnes, som med sin bedrift har vært en solid støttespiller for Avaldsnes gjennom mange år.

- Avaldsnes IL gjør et solid sosialt arbeid inn mot barn og unge. Rico Gruppen ønsker å være med å legge til rette for trygge og gode oppvekstvillkår, og fremmer helsefremmende aktivitet og trivsel blant våre minste. Da er vi også med å bidra til å gjøre bygda til et enda bedre og tryggere sted å bo, sier Osnes

- Avaldsnesdamene har høstet mye heder og ære de siste årene, og satt distriktet på kartet. Klubben kom inn som et friskt pust i norsk damefotball som «annerledes-laget», og har røsket litt i etablerte fotball-strukturer. Rico Gruppen er både stolte og imponerte og være en del av suksessen, og ønsker laget lykke til i Champions League, slutter grunderen.

Støtt oss med Grasrotandelen

Oppgi organisasjonsnummer: 971 346 612

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

En spennende og engasjerende fotballcup for gutter og
jenter i alderen 6-11 år, på Avaldsnes Idrettssenter 6.-7. april 2019.
Se kampoppsettet ved å trykke her

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift