Hva er LÅMØ og ÅM?

Har du barn som er født mellom 2008 og 2003 og svømme aktivt? Da bør du lese dette.

LÅMØ = Landsdel Årsklassemønstring

LÅMØ arrangeres samme helg i alle regioner. Mønstringen arrangeres i uke 11 som vanligvis er etter skolenes vinterferie. Svømmerne vil kunne ha mulighet til å trene i vinterferien i forkant av stevnet. Mønstringen legges slik at det ikke skal bli mer enn tre måneder mellom LÅMØ og ÅM.

ÅM = Årsklassemesterskap

ÅM arrangeres i pinsehelgen for å bidra til at de yngre svømmerne forlenger sesongen. Denne helgen velges siden dette er et tidspunkt som for yngre svømmere ikke kolliderer med konfirmasjon eller eksamen.

Man kan delta i LÅMØ det året man fyller 11 år til det året man fyller 16 år. For å delta i LÅMØ må svømmeren kvalifisere seg. Dette gjøres gjennom LÅMØ øvelsene.

Kvalifiseringsperioden til for årets LAMØ er 28. februar 2018 - 27. februar 2019. De 24 beste i hver av klassene 13 år til 16 år vil være kvalifisert. For klassene 11 og 12 år holder det å ha gyldig påmeldingstid på alle de 5 øvelsene. Rangering skjer etter summering av de beste oppnådde poengsummene fra de 5 LÅMØ-øvelsene. Gyldig påmeldingstid må være oppnådd på ALLE de 5 distansene.

Rangeringslistene ligger inne på medley.no; http://www.medley.no/index.aspx (ranking – ÅMØ ranking landsdel), Kolbotn og Akershus ligger i Landsdel «Øst»

Rankinglista oppdateres fortløpende etter approberte stevner, men i tiden mellom LÅMØ og ÅM er listene på nettet fryst (tider fra stevner i denne perioden registreres alikevel og legges ut etter sist ÅM).

11 års klassen er med i kvalifiseringen, selv om kvalifiseringsperioden hovedsakelig foregår i det året de er 10 år og dermed ikke regnes som offesielle konkurransesvømmere. Tidene de svømmer på approberte stevner vil da ikke bli offentligjort før de er i 11 årsklassen altså; rangeringslister for 11 års klassen vil bli klar ca 1. januar det året LÅMØ arrangeres.

BEGRUNNELSE NORGES SVØMMEFORBUND LÅMØ:

LÅMØ er en vellykket sportslig mønstring, som er i stadig økning og stadig flere klubber satser på denne mønstringen. Dette er et ledd i den sportslige satsningen til NSF der det skal satses på allsidighet i ung alder. Den eneste forandringen som foretas for LÅMØ er at mønstringen blir flyttet til litt senere på vinteren. Dette gjøres for å legge til rette til for trening i vinterferien og for å spre NSF arrangementer gjennom året.

LÅMØ – Øvelser for 11 årsklassen (Født 2008)

400 m fri

50 m butterfly

100 m bryst

100 m rygg

200 m medley

ÅM –øvelser 12 – 16 årsklassen (født 2007-2003)

400 m fri

100 m butterfly

200 m bryst

200 m rygg

200 m medley

LÅMØ

I Norge er det 5 landsdeler hvor LÅMØ avholdes. Akershus ligger under landsdel Øst sammen med Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark. LÅMØ arrangeres likt både på dag og klokkeslett i alle landsdelene. Alle deltakerene må delta i alle LÅMØ øvelsene under LÅMØ. Det deles ut gull, sølv og bronse i hver klasse for hver øvelse. I tilegg deles ut en sammenlagtpremie for 1 – 6 plass i hver årsklasse. Sammenlagtrangeringen gjøres etter Fina-poeng. 11 og 12 årsklassen får i tillegg deltakerpremie.

ÅM

Det er direkte kvalifisering fra årets Landsdels Årsklassemønstring (LÅMØ) til ÅM.

Resultater oppnådd på årets LÅMØ, sammenlagt poengsum for 4 av 5 øvelser, er kvalifisering for deltagelse til ÅM, og danner grunnlaget for rangering. For å være kvalifisert må man ha startet i alle 5 øvelser på LÅMØ, mens disk og brutt teller 0 poeng for den aktuelle øvelsen. Fina poengtabell blir benyttet.

LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM (Årsklassemesterskap) for årsklassene 13-16 år. Antall deltakere utvides fra 24 til 30 i hver klasse. Ved lik poengsum ved kvalifisering blir den med høyest poengsum på 200IM rangert først. Er det også lik poengsum på 200m IM blir begge rangert likt.

BEGRUNNELSE NORGES SVØMMEFORBUND ÅM:

Dette mesterskapet er en viktig del av NSFs satsning på allsidighet i ung alder. Stadig flere klubber satser på dette mesterskapet. Mesterskapet skal gå på kortbane. Mesterskapet flyttes for å forlenge sesongen for svømmerne i denne gruppen. Det vil være fordelaktig

for arrangør å arrangere mesterskapet i pinsen da det vil være lettere å få tak i dommere og

funksjonærer samt potensielt rimeligere leie av svømmehall. For deltakere vil det bli mindre fravær fra skole. Øvelsesrekkefølge forandres slik at ÅM avsluttes tidlig siste mesterskapsdag, da det kun svømmes 200 medley denne dagen.

Utvidelse til 30 deltakere gjøres for å gi flere sjanse til å delta i mesterskapet samt å gi arrangøren et bedre inntektsgrunnlag.

LÅMØ, ÅM og andre mesterskap finnes alle her; http://www.medley.no/

LÅMØ-leir

I Kolbotn IL har vi i flere år arrangert LÅMØ-leir for de svømmerne som er aktuelle for deltakelse på LÅMØ, for å forberede svømmerne best mulig til LÅMØ-helgen og bidra til god lagbygging.

Det er viktig at alle som er kvalifisert til LÅMØ trener hele uke 8 i Vinterferien. De andre som er kvalifisert, vil bli invitert til leir helgen før. Det blir sendt ut mer informasjon om leiren når vi vet hvor mange som er kvalifisert.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift