Veien videre for Varegg Fotball

Torsdag 30. august ble det avholdt klubbmøte i Badstuen. Temaet var "Varegg Fotball i dag, i morgen og årene framover."

Mange hadde møtt frem for å høre styret redegjøre for situasjonen klubben befinner seg i, og hva styret tenker om veien videre. Styrets fungerende leder, Holger Hagesæter, ledet møtet. Foruten ham består hovedstyret i Varegg fotball nå av følgende personer:

 • Styremedlemmer: Martha Vorland, Ida Kristine Lynngård, Haagen Nesse, Ørjan Mellingen, Cathrine Arnesen
 • Varamedlemmer: Morten Brattaule og Morten Graff

Turbulens og vanskelig økonomi
Sesongen 2018 har vært et turbulent år for Varegg Fotball sitt A-lag i 3. divisjon. Trener- og spilleravganger – og svake sportslige resultater. Status pr. august 2018 er sisteplass i serien og få poeng. Nedrykk til 4. divisjon blir vanskelig å unngå. Styret har måttet bruke mye av tid og krefter på å ta seg av arbeidsoppgaver knyttet til A-laget. Noe som også har tatt fokus fra øvrige deler av klubben. Å ha et lag i norsk 3. divisjon krever et stort støtteapparat. Mange har jobbet mye for å ivareta dette, noe styret er meget takknemlige for.

Samtidig er klubbens økonomi svært utfordrende, det har over tid vært høyere utgifter enn det har vært inntekter. Å få økonomien i balanse og å vedta realistiske budsjetter blir styrets viktigste arbeidsoppgave denne høsten. Målet er å gå inn i 2019 med fokus på å utvikle klubben sportslig og organisatorisk. Dette tror styret skal være fullt mulig.

Varegg Fotball skal være en klubb for bydelen
Styret ønsker at Varegg Fotball først og fremst skal ta vare på sitt samfunnsansvar. Varegg Fotball skal tilby barn og unge i bydelen, jenter som gutter, et godt, trygt og inkluderende fritidstilbud.

Klubben skal gjøre det man kan for at det praktiske, administrative og økonomiske ligger til rette for god drift av alle klubbens lag – fra de yngste til senior. Klubben må drives ut fra prinsippet om at flest mulig skal være med lengst mulig.

Konkrete mål for 2019
Det ble presentert flere klare mål for 2019 for de ulike avdelingene.

Barneavdelingen:
 • Innkjøp av 4 stk. 3’er baner til bruk for både de yngste årsklasser men og til bruk for cuper for de eldre årsklasser – ypperlig teknisk trening og masse ballkontakt.
 • Oppfølging av utstyr av ulik art – alltid ha det man behøver – til spillere og trenere
 • Økonomisk støtte lagene til cuper og annet; samkjøring av cuper
 • Organisering av jevnlige felles trener/ lagledermøter – for å styrke sportslige men og sosiale bånd
 • Økonomisk støtte til relevante kurs for trenere og lagledere.

Ungdomsavdelingen:

 • Igangsette arbeidet med å hente inn eksterne trenere til lag i denne avdelingen – på tide å la foreldretreneren hvile?
 • Oppfølging av utstyr av ulik art – alltid ha det man behøver – til spillere og trenere
 • Økonomisk støtte lagene til cuper; samkjøring av cuper
 • Organisering av jevnlige felles trener/ lagledermøter, både for å styrke sportslige og sosiale bånd. Samarbeide på tvers av årskullene.
 • Arbeide med samarbeid inn mot klubber i Bergenhus; fellesøkter, samarbeidslag
Senioravdelingen:
 • Vi ønsker å bygge et godt sportslig opplegg rundt A- laget
 • Knytte til oss trenere med gode holdninger og god kompetanse. Gjennom trenerne skal Varegg Fotball være attraktiv; en klubb å bli værende i – eller en klubb man ønsker å komme til.
 • Legge til rette for spillerne gjennom:
  • Godt treningsopplegg året rundt
  • Utnytte våre gode fasiliteter året rundt
  • Måltider, vask av treningstøy
  • Sosialt

Styret har god tro på det arbeid som vi er i full gang med og vi håper og tror på medlemmens støtte og medvirkning for at vi sammen skal nå våre mål.

Følg oss!

Varegg Fotball

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift