Idrettsmerkeprøvar 2018

Idrettsmerkeprøvar i desember.

Idrettsmerkeprøvar i Fitjar Idrettspark.

Mandag 31.desember kl 12.00.
Fredag 28.desember kl 18.00.
Torsdag 27 desember kl 16.00

Minner om at 10km gange kan gjennomførast i samband med FitjarDalten.

Ber om at de som har resultat som kan godkjennast men som ikkje er registrert i Idrettsmerkesamanheng vert sent til Øyvind snarast.
Ynskje alle framleis god jul!

Grasrot fra Norsk Tipping

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift