Rådslagningsmøte om FFK bysamarbeid torsdag 11/10 kl. 19:30

I forbindelse med at vi skal gi innspill til ny bysambarbeidsavtale ønsker styret å samle berørte og interesserte til et rådslagningsmøte.

FFK har vedtatt å starte eget FFK G14 lag nå – og har sagt opp bysamarbeidsavtalen med alle breddeklubbene med virkning 31/12-2018.

For 2019 skal FFK å ha aktivitet med bylag J12 og G12.

FFK «ønsker fortsatt samarbeid» og foreslår ny avtale med disse forutsetningene.

 

Styret ønsker å rådføre seg med berørte/interesserte TIF ledere/trenere og frivillige før styret bestemmer hvordan Trosvik IF stiller seg til saken. I den forbindelse inviteres til bredt Rådslagningsmøte på Klubbhuset torsdag 11.okt kl 19:30.

Åpent for alle medlemmer 15 år og eldre.

Hvis du vil være med på møtet og vil være forberedt: send e-post (klubbpost@trosvikif.no) så kan vi sende deg kopi av FFK sitt forslag.

 

Med vennlig hilsen styret i Trosvik IF

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift