Saksdokumenter ekstraordinært Årsmøte 17.10.18

Bakgrunnen for årsmøte er at Sola fotballklubb har søkt og fått godkjenning på omlegging til kunstgress på bane 2 på Sola stadion.

Dagsorden for det ekstraordinære Årsmøter er:

Godkjenning at Sola fotball står som byggherre for banen.

Godkjenne nødvendig låneopptak – og godkjenne låneopptak for mellomfinansiering inntil spillemidler, kommunalt tilskudd og moms kompensasjonen er mottatt.

Saksdokumentene kan lastes ned her. Se filen oppe til høyre i artikkelen.


Mvh Styret Sola fotballklubb