Behov for å få testet våpen og ammunisjon? Testuke på Saupstad testanlegg 5.-11.nov.

Hvert år får vi henvendelser om leie av Saupstad Testanlegg for testing av enkeltvåpen. Frem til nå har vi kun åpnet for døgnleie av anlegget. Dette blir fort litt for kostbart for enkeltpersoner. I år legger vi opp til en «testuke» for de som ønsker å booke tid for testing av enkeltvåpen. Årets testuke er 5.-11. november.

Det brukes mye krefter på ski og skismurning, men ikke tilsvarende mye på å forstå ammunisjon. Ammunisjon som brukes i skiskyttergeværer, varierer fra produsent til produsent, fra produksjonsserie til en annen, oppfører seg forskjellig i ulike våpen og påvirkes av temperatur.

NSSFs Elitelandslag har siden høsten 2016 brukt Saupstad Testanlegg i prosessen med å velge ut konkurranseammunisjon til landslagsløperne. Flere team fra hele Norge benytter anlegget tilsvarende hvert år.

Hvis du melder deg på testuka vil det fungere slik at du møter på avtalt tidspunkt med våpen. Testingen vil foregå på ettermiddag/kveld på testdagene, og det settes av 90 minutter per våpen. Vi vil ha folk tilstede som gjennomfører testingen for deg. For simulering av vinterforhold har vi predefinerte temperaturer vi tester på. Etter testingen går vi igjennom funnene sammen med deg. Du får med deg en oversikt over testresultatene.

Gjennomføring:

  • Introduksjon (10 minutter)
  • Innfesting og klargjøring (15 minutter)
  • Testing (45 minutter)
  • Demontering (5 minutter)
  • Oppsummering (15 minutter)

Pris for dette: 1.100,- per våpen.

Vi kan ikke formidle ammunisjon, så du må selv ordne med ammunisjon som skal testes. Tidsskjemaet åpner for at du kan få testet inntil 40 serier á 10 skudd. Vi anbefaler at du tester mest mulig av hver lott for å gi større trygghet. Så derfor anbefaler vi heller færre lotter, og heller flere 10-skudds serier testet fra hver lott.

Du må ha gjennomført grundig puss av våpenet på forhånd for riktige resultater av testingen.

Du kan kun melde deg på testuken dersom utøveren er junior eller senior. Vi åpner ikke for testing av ammunisjon for utøvere i aldersbestemte klasser.

Dersom du er interessert, ta kontakt med Saupstad Testsenter v/Even Selnæs (900 25 300).

Påmeldingsfrist er senest 1. november 2018.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift