NFF Grasrottrener/ UEFA C-lisens kurs

Velkommen til nytt kurs på klubbhuset nå i november for trenere og lagledere i Sola FK

Sola FK setter kompetanse høyt og derfor inviterer vi igjen til Grasrottrener kurs med Johan Selvig på Klubbhuset. En fantastisk mulighet til å videreutvikle seg som trener og få verdifull kompetanse.

Del kurs 1: Barnefotballkurset

 • 7. november klokken 1800 – 2200
 • 8. november klokken 1800 – 2200

Del kurs 2: Barnefotballkurset

-14. november klokken 18.00 - 22.00

- 15. november klokken 18.00 - 22.00

NFF Grasrottreneren – lisensutdanningen er trinn 1 og 2 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i barne- og ungdomsfotballen, samt alle som har som ambisjon å virke som trener i spillerutviklingssegmentet og i voksenfotballen.

Alle kveldene vil være på Sola Stadion noe inne og noe praktisk ute på feltet.

Formål

 • Å gi deltakerne sertifisert trenerutdanning
 • Å øke kompetansenivået blant trenerne, primært med tanke på det daglige virket på treningsfeltet

Innhold

Fotball faget:

 • Å planlegge og gjennomføre god fotballaktivitet
 • Å veilede spillerne og laget på en god måte under trening og i kamp
 • Å benytte seg av NFFs skoleringsplaner og Langslagsskolens samt å bruke Treningsøkta.no inn mot spillere, lag og klubb
 • Om totalbelastning, skadeforebygging, kosthold og restitusjon
 • Fotballfysikk
 • Målvakten og laget

Utvikling og læring:

 • Treneren som rollemodell for trivsel og miljø
 • Å kunne tilrettelegge for riktig og tilpasset fotballaktivitet
 • Å vektlegge en mestringsorientert tilnærming til læring
 • Å benytte seg av feedback og veiledning som er mestringsorientert

Lisensiering/bevis

Etter fullført del kurs 1 og/eller 2 får deltakerne Barnefotballtrenermerket. Etter fullført utdanning mottas NFF Grasrottreneren- lisens merke og diplom.

Påmelding skjer til post@solafk.no.


Velkommen til UEFA C på Klubbhuset til Sola Fotballklubb!

Grasrotandelen

Info

Baneoversikt

Samarbeidspartnere

Sola Cup