Søknadsfrist Ullevål idrettslags studiestipend

Som første og eneste bandyklubb i landet lanserer UIL et studiestipend! Søknadsfrist er 15. november.

Hovedformålet med studiestipendet er å utvikle og beholde spillere fra egen klubb på A-laget, og gjennom dette sikre høye sportslige resultater for UIL over tid. UIL studiestipend skal gi økonomisk støtte til klubbens utøvere mens de tar høyere utdanning etter videregående skole.

Stipendet gis for én sesong av gangen basert på gitte kriterier. Stipendet skal lette den økonomiske belastningen det er å være utøver i UIL, hvor muligheten til å ta ekstrajobb i sesong er svært begrenset. Stipendet skal motivere toppidrettsutøvere som skal velge studiested å velge universiteter/høgskoler på Østlandet som kan kombineres med satsning på eliteidrett i Ullevål Idrettslag.

A-lagsspillere som er heltidsstudenter kan søke om inntil kr. 10000 i studiestøtte for kommende sesong. Se vedlagte vedtekter og tildelingskriterier.

Skriftlig søknad sendes til rune.indrevoll@accenture.com innen 15.11.2018. Mottakere av stipendet offentliggjøres 1. desember.

Det er opprettet et eget menyvalg under Hovedlaget hvor informasjon om søknadsprosess og tildeling vil publiseres fortløpende: https://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948540215

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift