Håndball: vaktliste arrangement november og desember 2018

Sjekk vedlegget

Du kan skrive følgende tekst:

Vaktlisten for arrangement for resten av 2018 er nå klar,  Det tas forbehold om mulige endringer, så sjekk på handball.no et par dager før oppsatt vakt om det er kommet endringer.

Send en mail til elihroll@online.no der du bekrefter at du har mottatt din vakt (skriv dato for vakt, klokkeslett og hvilket lag som er ansvarlig/navn på ansvarlig person).

Det er mange kamper med EGET arr. Dette gjelder kamper i ukedagene, og for å unngå for lange vakter for enkelte lag i helgene.

 

Arr. Komiteen

v/ Bodil og Elisabeth

Oppslagstavle

 

Medlemsinformasjon

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift