Anders Fältnäs - 1/2 år som sportslig leder

Hva var det som gjorde at Anders gikk fra Fyllingsdalen til Sotra SK - og hva tenker han etter 1/2 år i klubben?

Anders Fältnäs startet som Sportslig leder i Sotra Sportsklubb håndball i april i år. Før den tid hadde Anders et engasjement i Fyllingsdalen.

Vårt første spørsmål til Anders må derfor bli hvorfor han valgte å gå fra Fyllingsdalen til Sotra SK.

«Den største grunnen til at jeg gikk fra Fyllingsdalen til Sotra SK er det store potensialet i klubben», sier Anders. «Både rekruttering og ikke minst det store flotte anlegget med Sotra Arena og nå en ny turnhall gir et potensiale som ingen andre klubber i regionen kan vise til. Det er soleklart at det skal skje mye sportslig i denne klubben framover, og det har jeg lyst å være med på. Jeg skal heller ikke legge skjul på at situasjonen med seniorhåndballen trigget meg veldig. Det var så store mangler og utfordringer i disse gruppene at det trigget hele håndballhjertet mitt».

Etter forrige sesong stod klubben i fare for å miste våre seniorlag, men nå hevder vi oss plutselig bra i serien – hva skjedde?

«Vi har fått etablert et veldig godt samarbeid med de andre klubbene i Sone Vest, noe som bla. ga umiddelbare resultater på seniorsiden. Gjennom oppretting av samarbeidslag med Kjøkkelvik og Mathopen har vi klart å danne seniorlag i 2.divisjon herrer og tilsvarende på damesiden. Det er nettopp en situasjon som dette Sotra SK burde vært uten, men nå skal vi bygge nedenfra og sørge for sterk rekruttering og etter hvert egne seniorlag igjen»

Anders har sin fortid som toppserietrener i bl.a. Tyskland, men har likevel sitt hjerte i den aldersbestemte delen av idretten.

«Vi må bli så flink på ungdomssiden at vi produserer mange nye seniorspillere hvert eneste år» fortsetter Anders. «Dette krever målrettet trening i hele aldersgruppen fra 7 til 18 år. Noe av det viktigste er å få ungdommene i alle aldersklassene til å trives så godt både i idretten og i klubben at frafallet reduserer drastisk. Den største indikatoren på at vi lykkes som klubb er et lavt frafall, men det er for stort i dag – også i Sotra Sportsklubb»

Hvordan føler du at du er blitt mottatt i klubben – både som sportslig leder og som en mann med sterke meninger?

«Jeg føler meg veldig velkommen i klubben – mange spennende samtaler med trenere i klubben, og jeg har til nå også hatt utelukkende positive observasjoner av treningene i klubben. Mine meninger kjenner nok mange fra før, og for de som ikke kjenner meg så godt så er jeg sikker på at vi skal få en god tone i mange gode diskusjoner».

Hvordan ser du for deg at Sotra Sportsklubb skal utvikle seg som klubb i tiden fremover?

 «Potensialet er som nevnt enorm, men mest av alt handler det om å jobbe målrettet med frafallet. Det er umulig å bli en god seniorspiller om man slutter som 14 åring. Kontinuitet, trygghet, glede og variasjon er det jeg tror mest på».

Er du på god vei allerede?

«½ år er kort tid, men jeg føler at vi allerede er på god vei. Forståelsen for behovet for en felles og målrettet arbeidsform er meget god i klubben, og jeg ser at klubbens nye strategiplan underbygger mange av mine viktigste saker på en veldig god måte. Tanken om mer samarbeid mellom idrettene og utnytte idrettsanlegget på tvers av idrettene er tanker som jeg har sans for og som på sikt vil gjøre det mer interessant for våre ungdommer å bli værende i idretten»  

 

Hva blir ditt viktigste fokusområde i tiden som kommer?

«Sportsplanen», svarer Anders kontant. «Gjennom sportsplanene kan vi tydeliggjøre hvordan vi skal bygge klubb, utvikle spillere og ta vare på ungdommene våre. Men kanskje det viktigste med sportsplanene er å få de implementert i klubben – få alle våre trenere til å dra i samme retning og skjønne klubbens grunnfilosofi. På den måten vil vi lykkes som klubb – både i de aldersbestemte gruppene og i vår toppsatsing»

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift