Galskapen til nye høyder

Jeg var ikke en del av Sarpsborgfotballens gjeng med fotball-ledere mellom 1998 og fram til 2008. Helt til det siste kjempa man i hver sin grind, og med midlene man hadde til rådighet. Man brøt vel stort sett alle punkter i overgangsreglementet, med samtaler uten å informere nåværende klubb og brev på nær alle i senioralder med leggskinner og fotballsko.

Det å sende brev på spillere hist og pist er heldigvis i dag et mer sjeldnere syn, selv om det fremdeles forekommer på seniornivå. Borgen, Rakkestad, Greåker, Sparta, Østsiden, Råde, Moss, Tune og Varteig er de jeg kommer på i farten som vi har fått brev fra de siste sesongene. Stort sett kommer alle henvendelsene på seniorspillere, og en og annen i junioralder. Vi har selv sendt av gårde noen e-poster for å prate med spillere vi ønsker å rekruttere til vårt seniorlag, selv om flere av dem allerede hadde ytret ønske om en overgang til SFK før man trykket på send.

Den irrasjonelle galskapen som eksisterte med uforpliktende samtaler på kryss og tvers, og en aktiv skjult rekruttering, eksisterer fremdeles i mindre skala. Folk prater sammen og rekrutterer til sitt lag, sånn er det. Det kommer nok også alltid til å være sånn. Hvordan det var på ungdomsnivå mellom 1998 og 2008 vet jeg noe om, men ikke alt. Det jeg har opplevd den siste uken har likevel gitt meg en sterk bekreftelse på at galskapen har nådd nye høyder. 

Mandag 29. oktober datt det inn en e-post i klubbens innboks hvor en av samarbeidsklubbene til Sarpsborg 08, som har vært med på å godkjenne de felles retningslinjer for overganger innad i Sarpsborgfotballen, sender brev på 5 spillere hos oss. Sesongen er ikke ferdig ennå for spillerne det gjelder. Den yngste av spillerne det sendes brev på er 13 år gammel. 

Klubben det gjelder skal spille kvalifisering til interkrets, og ønsker derfor rekruttere eksternt til et så godt lag som mulig. De har ingen mulighet til å spe på med spillere fra yngre årganger i ungdomsavdelingen, fordi de har ikke noen yngre årganger i ungdomsavdelingen. De har kun noen få lag påmeldt i seriespill. Dette er måten de er avhengig av å rekruttere for å kunne styrke laget sitt til kvalifiseringen.

I henhold til regelverket til kretsen når det gjelder denne kvalifiseringen, så er det meste som det skal. I henhold til hensikten med regelverket, så bommer klubben såpass at vi tror kretsen blir nødt til å vurdere måten man kjører kvalifisering på i 2019-sesongen. S08 og FFK har ikke noe lag på dette nivået, og er nødt til å rekruttere spillere i den perioden her for å kunne stille lag. Moss og Sprint hadde et år en omforent avtale om å samle alle i en klubb. Sprintspillerne returnerte til klubben sin etter at man mislyktes i kvalet. Ved dialog med gjeldende klubb har de vist til en epost fra kretsen, og prøvd å få forståelse hos oss at det er bra for Østfold-fotballen at laget kvaler inn til interkrets. Man har også tatt svar på henvendelsen som en bekreftelse på at spillerne det gjelder kan starte med trening umiddelbart. Noe som ikke er tilfelle. Enkelte har også deltatt på trening, uten vårt samtykke. Noe som tilsier at klubben tillater at dem deltar, uten å være riktig forsikret. 

Så lenge alt er i orden og gjort opp, så skal ikke SFK sette en stopper for spillere som ønsker å spille i andre klubber. Det har vi heller ikke mulighet til når alt er etter regelboken til forbundet. Når man kvaler inn til interkrets er det heller ikke noe annet enn forståelig at det sportslige tilbudet er lokkende også for gutter og jenter på Kurland, men vanligvis så kvaler man inn først, med det laget man har. Så kjører man en rekrutteringsperiode.

Vi får håpe at noen av spillerne som her har fått direkte og indirekte henvendelser fra trenerapparatet/klubb har et godt apparat rundt seg som kan bidra til å vurdere alle de lovnader man kommer med, og ikke svelge alt rått. SFK vil normalt sett ikke tillate retur til Kurland samme sesong som man har meldt overgang til en breddeklubb i Sarpsborg. 

Vi er såpass store blitt gjennom de siste årene at det er naturlig at vi opplever enkeltepisoder hvor voksne folk opptrer uansvarlig, av forskjellig årsak. Det som sjokkerer oss i dette tilfelle er at henvendelsen kommer direkte fra klubbledelsen. Det virker som at man bare har vært fysisk tilstede på sportslige ledermøter de siste sesongene. Den yngste av spillerne det sendes brev på er 13 år gammel. For det første forteller det oss at dem bare ved å oppdage en liten flik av mulighet til kortsiktig suksess, kastet alt av avtaler og interne føringer i Sarpsborgfotballen av båten og seiler videre for fulle seil rett inn i noe vi mener er moralsk forkastelig. For det andre så forteller det oss at dem ikke har fått med seg noe som helst fra sportslig ledermøtene til 08 de siste sesongene. De har, ja, bare vært fysisk tilstede!

For vår del så er den felles forståelsen om retningslinjer internt i Sarpsborgfotballen noe vi vil opprettholde og etterleve, og som vi håper de største klubbene klarer å være med på å opprettholde og etterleve. Når det gjelder de mindre klubbene som tydeligvis ikke har ressurser eller et ønske om å etterleve disse avtalene, så sier vi greit nok og ønsker lykke til med å fortsette få fram enkeltårganger. Som største fotballklubb i Sarpsborg er det vel egentlig bare å forberede seg på å få flere og flere brev med overgangshenvendelser på barn i tiden framover. 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift