Ledige stillinger i klubben

Vi søker; - Drifts- og arrangementsleder - Kafèansatte - Vakter (kveld og helg)

 

Sotra Sportsklubb vokser, og om kort tid får vi enda en hall i Straume Idrettspark som vi skal drifte.

I den sammenhengen søker vi;

 

DRIFTS- OG ARRANGEMENTSLEDER

Hovedformålet med stillingen er å ivareta klubbens bygg og anlegg på en god måte.
I tillegg vil stillingen ha en lederrolle for deler av den praktiske gjennomføringen av klubbens messer og arrangementer.

Stillingens ansvarsområder;

 • Driftslederen skal ha hovedansvaret for at klubbens bygg og anlegg er i god stand 
 • Ha ansvar for at klubben til en hver tid har oppdaterte vedlikeholdsplaner. 
 • Ha ansvar for at Helse-miljø og sikkerhet på bygningene blir ivaretatt gjennom gode rutiner og Internkontroll. 
 • Ha myndighet til å foreta innkjøp på tildelt budsjettområde 
 • Ha ansvar og myndighet for å sette opp årsbudsjett, foreta regnskapskontroll, samt utforme årsmelding for driftsenheten
 • Ha ansvar for oppfølging av underleverandører til våre messer og arrangementer.
 • Ha ansvar for planlegging og gjennomføring av rigg-/nedrigg på våre messer og arrangementer.

Arbeidstiden er i det daglige fra 08:00 til 16:00, men det må påregnes noe ukurant arbeidstid i perioder.

Kvalifikasjoner
Vi søker en "nevenyttig" person som gjerne har utdanning innen et håndtverk. 
Du må like å arbeide selvstendig, men også kunne være en god leder i forbindelse med arrangementer.

Søknad sendes til dan@sotrask.no.
Søknadsfrist; 10.12.2018

 

 

KAFÈ ANSATTE - DELTID

Klubbens kafè og cateringvirksomhet vokser, og om kort tid åpner vi ny kafè med storkjøkken i den nye turnhallen.
Vi har drift fra tidlig formiddag til sen kveld alle hverdager og helger.
Vi søker derfor primært etter personer som kan og vil jobbe kvelder og helger, men vi regner også med at vi vil få stilling ledig innen catering på dagtid.

Arbeidstiden i det daglige er primært fra 16:00 til 21:00 på hverdager og forskjellige arbeidstider i helgene.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en serviceinnstilt og utadvendt person som liker å jobbe med mennesker.
 • Den vi søker må trives i forskjellige arbeidssituasjoner - fra rolige kvelder til travle messedager.
 • Du trenger ikke å være hjemmets superkokk, men du må ha interesse for matlaging.
 • Vi oppfordrer arbeidsvillig ungdom å søke på jobben, men du bør være min. 16 år.

Søknad sendes til catering@sotrask.no.
Søknadsfrist; 10.12.2018

 

 

VAKTER - DELTID

Sotra Sportsklubb har alt vakthold for Fjell kommune på kveldstid og i helger i Sotra Arena. I tillegg har vi vakthold i våre egne bygg og uteanlegg.
Vi har 2 vakter som snart skal i militæret/annet i tillegg til at vår nye turnhall står ferdig om kort tid.
Vi søker derfor nye vakter som primært har til oppgave å sørge for at idrettsanlegget er en trygg plass.
I tillegg har vaktene våre mange servicefunksjoner overfor anleggets brukere.

Arbeidstiden i det daglige er primært fra 16:00 til 23:00 på hverdager og forskjellige arbeidstider i helgene.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en serviceinnstilt, utadvendt og løsningsorientert person som liker å jobbe med mennesker.
 • Du må være fylt 18 år og ha sertifikat
 • Du må være selvstendig og ha evne til å ta egne avgjørelser innenfor gitte rammer.
 • Den vi søker må også kunne se og vurdere oppgaver på egen hånd og selv ta initiativ til utførelse.

Søknad sendes til post@sotrask.no.
Søknadsfrist; 10.12.2018

 

Oppslagstavle

 

Medlemsinformasjon

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift