Resultatet av medlemsundersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført i november og den er nå avsluttet og resultatet er klart. Se under for en foreløpig rapport.

Medlemsundersøkelsen for Kolbotn idrettslag er gjennomført og over 1000 stk har respondert på undersøkelsen. Det er en svarprosent på nærmere 30%. KIL er meget takknemlig for at så mange tok seg tid til å svare på undersøkelsen. Det gir KIL meget verdifull kunnskap om hva medlemmene er fornøyd med og vi bør arbeide videre med.

Det er strategiutvalget som i første omgang vil følge opp undersøkelsen. Den vil nå bli analysert og resultatet av dette arbeidet vil være klar i januar 2019. Alle grupper vil få det analyserte resultatet og der vil dere kunne se koblingen mellom svarene for de ulike gruppene.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift