Julehilsen fra styreleder Arnø

-Jeg er utrolig takknemlig og ikke minst stolt av å være en del av denne klubben!

 

Julen 2018

Nok en fotballsesong er over. Jula er her, og snart står et nytt år og ikke minst en ny fotballsesong for døren.

Vi har gjennomført en sesong med stor dugnadsånd, sterkt samhold og mye fotballglede.

Vi er en stor gjeng. Vi er forskjellige. Vi er enige. Vi kan være uenige. Vi kan bli irriterte. Det er viktig å bli godt kjent med hverandre. Så godt kjent at vi lærer oss å sette pris på ulikhetene som kan irritere, og heller utnytte det som styrker. Det kan være en krevende øvelse, men en viktig øvelse som vil styrke hele klubben.

 

Skal vi være prestasjonshjelpere for hverandre så er det viktig at vi styrker hverandre kompetansemessig i hvert møte, at vi styrker hverandres mentale helse i hvert møte og får ut potensiale i hvert enkelt menneske. Det krever sterke relasjoner. Det krever at vi kjenner hverandre godt og at vi alle har en bevissthet om at vi skal inkludere og bygge opp alle rundt oss til enhver tid.

Styrkes kvaliteten på relasjonene oss i mellom vil vi stå sterkere når ting butter imot.

Stjørdals-Blink Fotball er en topp- og breddeklubb. Klubben ser viktigheten av at vi er begge deler, og ønsker å styrke samarbeidet mellom topp og bredde fremover. At vi har et lag i 2.divisjon er krevende både sportslig og økonomisk. Det er likevel viktig, av flere årsaker, at vi har et A-lag på dette nivået. Alaget gir økte sponsorinntekter som blant annet finansierer drift av bane og øvrige anlegg. Enda viktigere er den sportslige effekten som et A-lag på dette nivået har, som vil påvirke treningshverdagen og treningskulturen nedover i årsklassene. Erfaringen viser at spillere i en klubb med et så høyt A-lagsnivå lettere vil skape nye spillere som tar dette nivået eller høyere. Det har sammenheng med at spillere og trenere i barn- og ungdomsfotballen har disse referansene tett på seg i hverdagen og fordi unge spillere gradvis kan begynne å tilpasse seg nivået gjennom hospitering på A-laget når de er klare for det. Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom topp og bredde, og det innebærer blant annet at A-laget vil bli mer synlig og deltakende for og i bredden fremover.

 

Klubben har akkurat startet en verdiprosess som er et ledd i klubbens kulturbygging og målsetningen om å bli kvalitetsklubb. Foreløpige resultater fra samlingen sendes ut til alle lag via trenere/lagledere slik at vi får bredest mulig deltakelse i prosessen. Det er klubbens medlemmer som definerer hva klubben skal stå for. Styret ønsker en tettere og bedre kommunikasjon mellom alle ledd i klubben, og jobber tett sammen med klubbens utvalg for å styrke alt det administrative og sportslige i klubben. I 2019 vil vi også jobbe videre med klubbens visjon og målsetning og en strategi knyttet til verdier, kommunikasjon og måloppnåelse.

Klubben jobber også med å styrke rekruttering av jentespillere til klubben. Det vil i 2019 være et bredt samarbeid på jentefotball i hele dalføret.

Stjørdals-Blink Fotball er heldig som har så mange dyktige frivillige i klubben. Vi har trenere og lagledere som stiller opp på treningsfeltet og bidrar til at ungene våre bygger identitet, holder seg i aktivitet og opplever samhold og fotballglede. Vi har en stor gjeng pensjonister som gjør en fantastisk innsats for klubben. De drifter bane og anlegg, de bidrar sterkt i gjennomføringen av klubbens arrangement og sprer om seg med positivitet og engasjement. Vi har et sportslig utvalg som ikke bare  bidrar på treningsfeltet som trenere, men som styrker kompetanse, styrker samhandling og støtter trenere og lagledere på aldersbestemte lag ved behov. Vi har en sportslig leder på A-laget som samarbeider tett med trenere og lagledere som alle legger ned mye jobb år etter år.

Stjørdals-Blink er en klubb med stort engasjement, gjennomføringskraft og mye glede.

Styret ønsker å takke spillere, foreldre, foresatte og andre frivillige i klubben for stort engasjement gjennom året, støtte gjennom sosiale medier og nyttige/konstruktive tilbakemeldinger. Årsmøtet avholdes i mars, og vi oppfordrer alle til å møte.

Vi ønsker deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år!

Avslutningsvis må jeg bare si at jeg er utrolig takknemlig og ikke minst stolt av å være en del av denne klubben!

 

Med vennlig hilsen, for Styret

Helene Arnø

 

Sosiale medier

@blinkfotball

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift