Årsmøte - innkalling

Trosvik Idrettsforening innkaller med dette til årsmøte som avholdes på klubbhuset mandag 25.februar 2019 kl 19.

TIF årsmøtet er åpent for alle klubbens medlemmer og for inviterte gjester.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Innkallingen til årsmøte ble publisert 8.januar her på www.trosvikif.no

Forslag til årsmøtet sendes styret og må være mottatt innen fristen 11.februar for å bli satt på sakslisten pkt 6 og bli behandlet av årsmøtet.

Saksliste:

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede.
Sak 2 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Sak 3 Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen.
Sak 4 Behandle idrettslagets årsberetning.
Sak 5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Sak 6 Behandle forslag og saker.
Sak 7 Fastsette medlemskontingent.
Sak 8 Fastsette idrettslagets budsjett.
Sak 9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Sak 10 Valg.
Sak 11 Utmerkelser.

Sakskumenter med eventuell forslag blir gjort tilgjengelig her på www.trosvikif.no en uke før årsmøtet.

Fredrikstad, 8.januar 2019
Med vennlig hilsen styret i Trosvik IF - styreleder Anders Arvesen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift