Innkalling årsmøte 2019 FGI håndball

Torsdag 21. februar 2019 kl. 19:00 kaller FGI håndball inn til årsmøte på klubbhuset på Knudamyrå.

Alle medlemmer er velkomne til å delta - se vedlagte innkalling (øverst til høyre)! Alle over 15 år har stemmerett, så lenge medlemskontingent er betalt.
Frist for innmeldelse av eventuelle saker til behandling må meldes styret i FGI Håndball innen fredag 8.2.2018.
Vennlig hilsen
Styret i FGI håndball

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift