Årsmøte Langhus IL Fotball 28 Februar 2019 - innkalling

Årsmøte etter 2018 holdes Torsdag 28 Februar kl 1900 i Storsalen i Langhuset. Forslag til behandling må være styret i hende senest 2 uker før.

Til medlemmene i Langhus IL Fotball

Langhus, 29 Januar 2019

Innkalling til årsmøte i Langhus IL Fotball

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Langhus IL Fotball.

Årsmøtet avholdes den 28 Februar 2019 kl 1900 i Storsalen i Langhuset.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14 Februar til     langhus.fotball@gmail.com. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.langhusfotball.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten for 2018. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Følg oss!

Kontigent/treningsavgift

 
Medlemskontingent/treningsavgift 2019
Vi ber alle om å betale treningsavgiften så fort som mulig.
Ubetalt beløp (ca): 308285
Ubetalt antall: 173
Betalt beløp: 985810
Betalt antall: 516
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift