Innkalling til årsmøte i Kvernbit 25. mars

Mandag 25. mars arrangerer hovedlaget i IL Kvernbit årsmøte

Møtet blir arrangert i Speilsalen i Meland Aktiv, og starter klokken 19.00.

Alle forslag som skal behandles på årsmøtet av klubbens medlemmer må være levert på klubbkontoret eller sendt i posten innen 11. mars.

Undergruppene i IL Kvernbit må ha gjennomført sine årsmøter innen 12. mars, i henhold til klubbens vedtekter.

Innkomne saker til hovedlaget sendes til: leder@kvernbit.no eller IL Kvernbit, Fosseskarvegen 4, 5918 FREKHAUG

DAGSORDEN FOR HOVEDLAGETS ÅRSMØTE:

1. Godkjenning av medlemmer med stemmerett.
2. Valg av møtedirigent.
3. Valg av møtereferent.
4. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.
5. Godkjenning av årsmøteinnkalling.
6. Godkjenning av dagsorden.
7. Godkjenning av årsmeldingene.
a) Hovedstyrets årsmelding
b) Gruppenes årsmeldinger
8. Godkjenning av regnskap i revidert utgave
9. Innkomne forslag: Opprettelse av inkluderingsfond
10.Fastsettelse av kontingent.
11.Godkjenning av budsjett
12.Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
13.Valg
14.Godkjenning av valgte gruppestyrer.
15.Valg av representanter til årsmøte til Meland Idrettsråd.
16.Valg av 3 representanter som valgkomitè
17.Godkjenning av gruppene sine valgte representanter til de respektive særforbund og deres ting.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift