Hovedstyret i FL Fart ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte på klubbhuset 7. mars kl. 18.30!

FOTBALLAGET FART INNKALLER TIL ÅRSMØTE

PÅ KLUBBHUSET TORSDAG 7.MARS KL.18.30

Fotballaget FART innkaller herved til årsmøte på klubbhuset

Torsdag 7.mars kl.18.30.

Saksliste:

1.     Åpning. Godkjenning av innkallingen og sakslisten

2.     Valg av møteleder og referent. Valg av 2 til å underskrive protokollen

3.     Årsmelding for 2018

4.     Regnskap for 2018 og revisjonsberetning

5.     Innkomne saker

6.     Fastsettelse av medlemskontingent og aktivitetsavgift for 2019

7.     Budsjett for 2019

8.      Valg

9.      Avslutning

Årsmeldingen vil bli tilgjengelig på vår hjemmeside og på klubbhuset ca.1 uke før møtet. De som ønsker å få tilsendt regnskap/budsjett kan kontakte styreleder på mail leder@fartforball.no

Vi ønsker alle Farts sine medlemmer velkommen!

Hilsen styret i FL FART

 

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135