Innkalling til Årsmøte for Raufoss IL Allianse - oppdatert med fullstendig saksliste og underlag

Tid: Mandag 25. mars 2019 kl. 19:00 Sted: Sportshytta på Raufoss Stadion Vedlagt sakliste og underlag til årsmøtet

TIL ALLE MEDLEMMER I RAUFOSS IDRETTSLAG

Innkalling til årsmøte i Raufoss IL Allianse
Tid: Mandag 25. mars 2019 kl. 19:00
Sted: Sportshytta på Raufoss Stadion

Saksliste
1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
6. Årsberetning
7. Regnskap 2018
8. Innkomne forslag
9. Idrettslagets organisasjonsplan
10. Kontingent
a. Andel av kontingent som videreføres til lagene for 2019
b. Kontingent 2020
11. Budsjett 2019
12. Valg
13. Avslutning


Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. (gerda.nubdal@gmail.com )
Fullstendig saksliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelige på Alliansens hjemmesider senest 1 uke før årsmøtet.
Ønsker vel møtt!
Styret i Raufoss IL Allianse

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift