HUSK ÅRSMØTE 2019 I KVELD

Innkalling til Årsmøte 2019 I.L. Bjarg onsdag 27. mars kl. 19.00 i Storsalen i Bjarghuset

Årsmøte 2019 I.L. Bjarg

onsdag 27. mars kl. 19.00 - Storsalen i Bjarghuset

SAKSLISTE:

1. Åpning/ Konstitusjon

A/ Valg av referent

B/Valg av Ordstyrer

C/Valg a 2 desisorer

D/godkjenning av forretnings orden

2. Behandle lagets årsmelding

3. Behandle årets regnskap i revidert stand

4. Behandle innkomne forslag

5. Fastsette kontingent

6. Vedta lagets budsjett

7. Bestemme lagets organisasjon

8. Behandle ny avtale med Bergen kommune

9. Behandle planer om ny hall på Stavollen

(”Bjarg Arena”)

10. Valg

Saker som medlemmer ønsker behandlet under

årsmøte må senest være styre i hende mandag 18. mars.

Bruk E-post: post@bjarg.net

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift