Årsmøte Holmen Hockey

Holmen Hockey gjennomfører årsmøte i klubben 28 mars kl 19.00 i møterommet i fjellet.

Asker, 5.mars 2019

Holmen hockey innkaller til årsmøte 2019

Tid: torsdag 28.3.19 klokken 19.00

Sted: møterommet i fjellhallen

Til behandling foreligger:

 1. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Godkjenning av stemmeberettigede
 4. Behandle Holmen hockeys årsmelding for 2018
 5. Behandle Holmen hockeys regnskap for 2018 i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette treningsavgift
 8. Vedta budsjett for 2019
 9. Valg:
  1. 2 styremedlemmer for 2 år
  2. 2 varamedlemmer for 2 år

Saker som ønskes behandlet må sendes til holmen@holmenhockey.no senest to uker før årsmøtet.

Årsmelding og endelig saksliste for årsmøtet vil bli offentliggjort på klubbens hjemmeside www.holmenhockey.no og på vår Facebook-side senest en uke før årsmøtet.

Avstemming skjer ved personlig fremmøte. Stemmeberettigede er alle medlemmer som har vært medlem i minst en måned på årsmøtetidspunktet, har fylt 15 år og har betalt medlemsavgift for inneværende år. Dersom du har betalt medlemskap rett før årsmøtet, vær snill og ta med kvittering.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i Holmen hockey

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift