Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Eidskog Fotball

Sted: Energirådhuset Magnor

Dato:09.04.2019

Kl 1930

SAKSLISTE

 1. Godkjenne de stemmeberettigede

 2. Godkjenne innkallingen

 3. Godkjenne sakslisten

 4. Valg av møteleder

 5. Valg av sekretær

 6. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

 7. Årsberetning

 8. Regnskap

 9. Fastsette aktivitetsgebyr/treningsavgift

 10. Valg
  (Hele styret er formelt på valg – Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig, Sekretær, Sportslig leder, 2 Styremedlemmer)

  Valg-komitè er moderklubbenes 4 ledere ref årsmøte mars 2018.

 11. Valg av valgkomitè

 12. Innkomne saker
  - Kontrakt mellom Moderklubb og EF ad drift/leie av anlegg.

 13. Budsjett 2019

Mvh


Styret

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift