Slik tenker vi om 2012-gutta

Gjør deg kjent med hvordan vi tenker.

Gjør deg kjent med hvordan vi tenker.

KFUMs gutter 2012 trener en gang i uka. Med omtrent 80 spillere i gruppa, er vi prisgitt den store og gode trenerflokken som vi har. Vi er også avhengig av at øktene vi har er godt organisert og at vi sammen med barna og voksne finner gode rammer for øktene slik at de kan skape idrettsglede, mestringsfølelse og utvikling for alle.

MANGE BERØRINGER: Det er viktig for oss å legge til rette for økter som gir mange berøringer, og etter hvert ha fokus på at det blir berøringer med kvalitet. I KFUM er vi opptatt av å dyrke pasningsspillet, og det vil være fokus fra tidlig av. Vi ønsker å lære gutta å "spille" ball og ikke "sparke" ball ;-)

GLAD I FOTBALL: I denne tidlige fasen er viktigere enn alt at barna blir glad i å spille fotball, glad i å bevege seg og glad i å leke ball med kompisene. Derfor skal treninger og det vi gjør sammen være lystbetont.

ØVELSE GJØR IKKE MESTER: Det er ikke type øvelser og hvor avansert den er, som er avgjørende. Vi tror at spillformer med to lag (1v1, 2v2, 3v3) er den beste formen for utvikling. Samtidig kan det fra tid til annen være behov for mer isolerte ferdighetsøvelser for å terpe på noe helt spesifikt eller som en variasjon.

ALLE SKAL IKKE BEHANDLES LIKT: I det ligger det at barn utvikler seg forskjellig, både motorisk, fysisk og teknisk. Derfor kan det være viktig å legge til rette for at de får utfordringer på sitt nivå for å kunne oppleve mestring. Det igjen tror vi skaper glede ved å spille fotball. NFF bruker begrepet differensiering, enklere å forstå er det kanskje hvis en kaller det individuell tilpasset opplæring.

LIKE LAG LEKER BEST: Noen ganger kan det være fornuftig å la spillere spille mot spillere på samme nivå. Andre ganger kan det være bra om trenere eller andre voksne går inn på et av lagene for å utjevne ulikheter slik at det skapes en jevnbyrdighet i spillsituasjonen. Jevnbyrdighet er viktig å bestrebe seg etter, både i trening og kamp.

TRYGGHET, TILHØRIGHET OG TRIVSEL: Dette er tre ord på T som er viktige for oss å jobbe etter. Barna skal føle trygghet i å være på trening, de skal kjenne på at de tilhører et godt og morsomt fellesskap på tvers av klasser og skoler der vi er opptatt av å bygge identitet til "Kåffa" og vi skal skape et miljø som fremmer trivsel spillerne imellom, mellom spillere og trenere, mellom trenere og trenere og mellom andre voksenpersoner som er rundt årgangen.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift