Spoortz AS

Ankomst/Parkering

Vestlandshallen ligger på Myrdal bak Åsane Storsenter og Horisont kjøpesenter. Parkeringsforholdene er veldig begrenset rundt Vestlandshallen for tiden grunnet anleggsarbeid for Arena Nord, dvs. DET ER IKKE MULIG Å PARKERE PÅ GRUSBANEN NORD FOR VESTLANDSHALLEN SLIK VI HAR HATT TIDLIGERE . Parkering blir slik etter anvisning fra parkeringsvakter:

  1. Noen få parkeringsplasser langs Vestlandshallen. Disse vil være opptatt innen kl 0900 begge dager, men det vil være mulighet å kjøre inn for å slippe av passasjerer i hele turneringsperioden.
  2. Parkeringsplass (inntil 100 plasser) ved anleggsområdet for Arena Nord i enden av Myrdalsvegen (bak Horisont) mot Kidsa Barnehage
  3.  Kidsa Barnehage Myrdalsvegen 159, Myrdalsvegen 159, se: https://kart.gulesider.no/?c=60.471112,5.312405&z=16&l=hybrid&q=%22Kidsa%20Myrdal,%20Myrdalsvegen,%20NYBORG%22;yp

Ankomst til Vestlandshallen er:

  1. E39/E16 og avkjøring ved det nye Ikea-krysset nord for Åsane Storsenter: Kjør mot Åsane Storsenter og rett frem i 2 rundkjøringer. Passer  Horisont-senteret på vei inn til Vestlandshallen. 
  2. E39/E16 og avkjøring til Åsane Terminal / Åsane Storsenter: Kjør på lokalveien mellom Åsane Senter og Arken og ta til venstre ut av rundkjøringen ved gamle Ikea-bygget (nå Rema 1000) 

NB! Vær obs på køer til/fra området lørdag i tidsrommet 1000-1800 (senterets åpningstid) 

Henvisning til kart:

https://www.google.no/maps/place/Vestlandshallen/@60.469095,5.317612,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x463cfdf127457a23:0x7613f22897bf7a09

PARKERING ER GRATIS !

Inngang til Vestlandshallen

Inngangspenger for voksne/ungdom (fylt 15 år) ved hovedinngangen til Vestlandshallen. Inngangspris er kr. 50 pr. dag og betalt adgang kvitteres med stempel. Hvert lag vil få tildelt fri adgang for 2 trenere/lagledere ved ankomst. Hvis det er flere enn 2 trenere/lagledere for et lag så må dette kjøpes. Vi kan om ønskelig utstede kvittering for dette. Vi håper foreldre/supportere har med kontanter til inngangsbillett slik at vi unngår kø i vår betalingsterminal. Hallen er åpen lørdag kl. 0830-2100 og søndag kl. 0830-1700.

Innsjekking av lag

Lag må sjekkes inn i sekretariatet, som er i møterommet til høyre for kiosken i foajeen, senest 20 min. før start første kamp.

   
 

Vi takker våre sponsorer for støtten !